SpeedyLinks – Link Insertion (engångsköp)

$30.00

Länkinfogningar är ett bra sätt att snabbt bygga länkar. Istället för att skapa nytt innehåll lägger du helt enkelt till din länk till våra befintliga webbsidor på våra 10 000+ artikelplattform (DA 50+), kopplat till ett valfritt sökord med en fras.

Om ditt sökord till exempel ingår i 500 artiklar får du automatiskt minst 500 bakåtlänkar till din sida, inklusive trafik.

Din länkinfogning kommer att vara aktiv under 30 dagar.

Ange ditt sökord/fras som du vill köpa.
Ange din klickadress dit du vill att länken ska omdirigera.

Kategori:

Länkinsättningar fungerar snabbare än andra länkbyggande strategier. Normalt sett måste du skapa nytt innehåll, publicera det och sedan vänta på att folk ska hitta och länka till det (eller be dem länka).

Processen går mycket snabbare med länkinfogningar eftersom innehållet redan finns på våra webbsidor. Du behöver inte skapa eller publicera något. Vi lägger till din länk i vår 10 000+ artikelplattform (DA 50+) kopplat till det eller de sökord som du har köpt.

Konceptet är enkelt: vi infogar din länk i brödtexten i alla våra artiklar och nyheter. När innehållet har publicerats krävs inget ytterligare underhåll.

Du kan läsa mer om SpeedyLinks på https://www.entireweb.com/speedylinks/.